Het kan in ieders leven gebeuren dat er problemen ontstaan. Deze kunnen ontstaan in uw relatie, met uw kinderen of op het werk.
Soms leiden gezondheidsproblemen of nare ervaringen uit het verleden tot psychische klachten. Meestal kunt u deze problemen overwinnen. Alleen, of met de hulp van vrienden en familie.

Soms lukt het echter niet om een manier te vinden om met uw problemen om te gaan en heeft u behoefte aan een onafhankelijk persoon om dit te
bespreken. Zeker wanneer een probleem al gedu- rende langere tijd bestaat en u het probleem bij de wortel wilt aanpakken, kan een psycholoog uitkomst bieden.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. Of u in staat te stellen er op een gezondere manier mee om te gaan.